Home | Nieuws | Contact
GEWIS: Gezamenlijk evangelisatiewerk is sterk!

GEWIS is een stuurgroep van vertegenwoordigers uit een breed scala van kerken in Ermelo. Wij zijn bijeengekomen om het evangelie te verkondigen in Ermelo.

Meer...

Organisatie en visie

Visie
Onze visie is dat er meerdere werkgroepen gevormd worden, die éénmalige of terugkerende evangelisatie activiteiten ondernemen. Dat kunnen in de toekomst ook werkgroepen zijn die nu al interkerkelijke evangelisatie activiteiten ondernemen, die nog niet vallen onder GEWIS. Tevens is onze visie dat alle evangelisatie activiteiten die plaatsvinden in Ermelo (al dan niet vallend onder GEWIS, maar die wel aansluiten bij onze doelstelling) worden aanbevolen en gepromoot op deze website.

Organisatie
De stuurgroep bevindt zich in de oriëntatiefase. In deze fase moet het accent liggen op het vertrouwen van kerken en christelijke instellingen. GEWIS drijft op de steun van de kerken in Ermelo!

We streven ernaar dat er op termijn voldoende draagvlak is vanuit de kerken, om te komen tot een formele duurzame samenwerking. Er is een voorzitter die als taak heeft om de vergaderingen te leiden, daarnaast wordt er van elk overleg een kort en bondig verslag gemaakt met een aktielijst. De opzet is dat kerken onderdelen van de activiteit adopteren en dit finacieren, De overige gelden zijn ondergebracht bij de Hervormde Gemeente Ermelo. Deze dienen als startkapitaal voor de volgende activiteit
.

(C) Copyright GEWIS Ermelo 2007-2008. Alle Rechten Voorbehouden.
Webdesign & CMS Optimalisatie door: kreativemind.nl.